Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali

Bilgilendirme ve Başvuru Koşulları - 2020

Bilgilendirme ve Başvuru Koşulları - 2020İşbirliği, Resmi İletişim, Duyuru: Milli Eğitim Bakanlığı  - 

Festival Destekçileri:  TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,  Yerel Yönetimler

FESTİVALİN 2020 YILINDA KAPSADIĞI İLLER:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçısı, vurmalı çalgılar şefi ve proje yazarı Dinçer Özer önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye ve Bosna Hersek genelinde tüm illerde bulunan resmi ve özel tüm okul öncesi ilkokul - ortaokul, lise, üniversite, gençlik merkezleri öğrencilerini ve özel toplulukları kapsamaktadır. Ayrıca dünya genelinde başvurular  alınabilmektedir. Festival, yıl boyu farklı etkinliklerle sene sonuna kadar devam eder.

FESTİVAL ENGELLİ ÖZEL EĞİTİM TOPLULUKLARI:

Ülkemizde yaşayan engelli bireylerimizin, toplumumuzdaki önemine vurgu yapmak, birçok konuda olduğu gibi sanatta ve bunun önemli bir kolu olan vurmalı çalgılardaki başarılarını göstermek, vurmalı çalgıların bu topluluklardaki faydasını ve kullanım rahatlığını sergileyerek konuyla ilgili olarak farkındalık sağlamak.

FESTİVAL ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI:

Festival konserine katılma hedefi doğrultusunda zamanı en doğru şekilde kullanmak, bireylerde özgüven gelişimi, iç enerjinin pozitif yollarla dışa çıkarılması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak için tüm dünyada kullanılan ve bizim de milli çalgımız olan (davul) vurmalı çalgıların, eğitim sisteminde hak ettiği yeri alması üzerine farkındalık yaratmak.

FESTİVAL YURT DIŞI ÖĞRENCİ VE SANATÇI TOPLULUKLARI:  

Ülkemizde eğitimine devam eden öğrencilerimizin ve yurtdışındaki yabancı öğrencilerin yeteneklerini uluslararası bir sanat platformunda paylaşmalarını, yurtiçi ve yurtdışından gelen sanatçılarla aynı sahneyi paylaşarak, kendi sanat seviyelerini göstermelerini ve bu yolla özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlayarak öğrencilerin birbirleriyle uluslararası dostluk ve kardeşlik köprüsü oluşturmaları ve ülkemiz insanı, yüksek sanat seviyesi ve güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayarak, projenin tüm dünyada kullanımı konusunda farkındalık yaratmak. 

ANA ETKİNLİK:

-Konser: 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yıllık konser programı dahilinde kendi salonunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM açılışı 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye çapında okullardan seçilen öğrencilerin, yurtdışından gelecek olan öğrenci ve sanatçı vurmalı çalgılar topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.

YIL İÇİ DİĞER ETKİNLİKLER:

- Bosna Hersek - Saraybosna konserleri (Nisan-Mayıs 2020)  

- Yurt içi ve yurt dışından gelecek vurmalı çalgılar sanatçılarının konser ve sunumları. 

- Yıl boyu köy konserleri, okullarda vurmalı çalgılar odaları kurulması.

- M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde eğitim, konser ve gösteri etkinlikleri

- Halk Eğitim Merkezleri’ne vurmalı çalgılar oda açılışları ve eğitici eğitimi programı.

- Seminer, workshop, uygulamalı konserler ve festival yürüyüşü gibi etkinlikler.

- Yaz kampı çalışmaları devam etmektedir.

- Soner Özer Çalıştayı (Ankara Devlet Konservatuvarı)

- Festival Konseri (Antalya 2020)

- Dünya Engelliler Günü Gösterisi

- Percussoner Kahon Günleri (Mart-Ekim 2020) 

1- Öğrenci Toplulukları:

Festivale, Vurmalı Çalgılardan herhangi birini veya birçoğunu başarıyla kullanabilen öğrenciler, bireysel ya da grup olarak hazırlayacakları en az bir (1) en fazla üç (3) dakikalık bir gösteriyle başvuracaklardır. Festival seçmelerine katılmak isteyen okullar hazırladıkları USB (flash bellek) ve CD’leri en geç 19 Şubat 2020 Çarşamba mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Talatpaşa Bulvarı No:38 ANKARA adresine ulaşacak şekilde elden veya posta yolu ile teslim edeceklerdir. Kayıtlarını bitiren toplulukların başvuru süresinin sonunu beklemeden kayıtlarını yollamaları tavsiye olunur. Postada meydana gelebilecek aksamalar dikkate alınmayacaktır.Tarafımızdan temin edeceğiniz görsel afiş renkli ve en az A3 ebatında basılarak, okul koridorlarına asılacaktır.

2- Engelli Özel Eğitim Toplulukları: 

Ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın, toplumsal hayata entegrasyonu ve bu bağlamda içinde yaşadıkları topluma aidiyet geliştirebilmeleri açısından vurmalı çalgılar araç olarak kullanılarak başarı ve değer olgularının pekiştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla engellilerimizin vurmalı çalgılar konusundaki başarıları gösterilerek onlarında özgüven ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri konusunda önemli bir adım atılacaktır. Engelli bireylerimizin de toplumumuzun değişmez bir parçası olduğunu göstermek, onlarında birçok konuda olduğu gibi sanatta ve bunun önemli bir kolu olan vurmalı çalgılardaki başarılarını göstermek, vurmalı çalgıların bu topluluklarda ki faydasını ve kullanım rahatlığını göstererek konuyla ilgili olarak farkındalık yaratmak amacı ile engelli toplulukları da şartname de belirtilen tarih ve koşullar aynen geçerli olmak kaydı ile festivale  başvurabileceklerdir.  

3- Bu çalışmalarla ilgili olarak okul idareleri, müzik, sınıf ya da müzikle uğraşan her branştan öğretmenler, öğrencileri yönlendirerek çalıştıracak, ilgili ve yetenekli öğrencileri tespit ederek çalışma düzenlerini sağlayacak ve enstrüman temini konusunda yardımcı olacaklardır. Okul idareleri ve konu ile ilgili öğretmenler başvuruların çokluğuna değil, nitelikli olmasına önem göstererek özenle seçim yapacaklardır.

4- Öğrencilerin sergiledikleri performanslar kayda alınarak, Windows Media Player programı ile USB (flash bellek) ve CD ortamına aktarılacaktır. Kayıtlarda ses ve görüntünün net ve anlaşılır olmasına dikkat edilecek, kayıtlarda çıkabilecek problemler, açılmaması, kötü ses kaydı vb. durumlarda ise yapılan başvuru değerlendirme dışı tutulacaktır. 

5- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçısı proje ve hak sahibi Dinçer Özer başkanlığında oluşturulan Seçici Kurul, gönderilen CD’leri değerlendirmeye alacaktır. Değerlendirme katılım sayısına ve gönderilen öğrenci performanslarının seviyelerine göre yapılacak olup; 

A) Müzikal açıdan yeterlilik,

B) Teknik açıdan yeterlilik,

C) Sahne özgüveni ve görsel sunum

D) Ritmik müzikal birliktelik, uyum, bütünlük ve enstrüman hakimiyeti  gibi kriterlere uygunlukları değerlendirmeye esas teşkil edecektir. Festivale bireysel ya da topluluk olarak katılacak olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde görsel olarak etkileyici koreografiler hazırlayabilecek, gösterilerinin bir bölümünde bedenlerini bir enstrüman gibi kullanmak kaydıyla ritim gösterisi sunabileceklerdir. Ayrıca birbirinin tekrarı ve tüm grubun aynı ritmi çaldığı kompozisyonların yerine farklı ritim kalıplarının sırasıyla veya aynı anda kullanıldığı kompozisyonlara yer verilmeye özen gösterilmelidir. Çok sayıda pasif çalıcılar yerine, grup üyelerinin her birinin aktif olarak çaldığı kompozisyonlar olmasına dikkat edilmelidir. Festivale katılmaya hak kazanmış okullar göndermiş oldukları CD ve USB kayıtlarında yer alan ve 3 dakikayı kesinlikle geçmeyen performanslarını sahnede aynen uygulamakla yükümlüdürler. Kayıtta yer alan kompozisyonların başlangıç ve bitişleri 3 dakikalık performansta mutlaka görülecektir. Süresi dolduğu için çalarken kesilen kayıtlar dikkate alınmayacaktır. 

6-0luşturulan Seçici Kurul karar verme konusunda tam yetkilidir. Seçici Kurul tarafından verilen kararlar kesin olup tartışmaya açık değildir. 7-Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda festivale katılmaya hak kazanan okul isimleri, bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 27 Mart 2020 tarihi itibariyle bildirilmeye başlanacaktır. Festival Konseri dışında kalan gruplara sonuç bildirimi yapılmayacak, ancak başka aktivitelere katılmaları konusunda iş birliği ve yönlendirme yapılarak festival bünyesindeki illerde gösteri ve konserler yapılmasına teşvik edilecektir. Festival şartnamesini kullanmak ya da kullanmamak kaydıyla Türkiye genelinde illerde- ilçelerde benzeri bir vurmalı çalgılar festivali yapılamaz . Ancak; Türkiye’nin farklı illerinde Festival düzenlemek isteyen okul ya da birimler, Festival Komitesi ile irtibata geçerek, bulundukları illerde etkinlik gerçekleştirebilecekler ve destekleneceklerdir.

8- Festival, vurmalı çalgılar kampı şeklinde gerçekleştirilecektir. Seçici Kurul tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucunda festival kapsamına alınan öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yıllık sezon programı dahilinde kendi salonunda 16 Nisan 2020 tarihinde Dinçer ÖZER ve Festival sanat yönetmeni, vurmalı çalgılar sanatçısı Soner ÖZER yönetiminde eğitim, yurt dışından gelen sanatçıların katılımıyla genel prova, final gösterisi için toplu çalışma, 17 Nisan 2020 tarihinde de Festival konseri gerçekleştirilecektir. 

9- Gösterilerde sadece vurmalı çalgılar kullanılacaktır. Çalgı adlarının başlıcaları aşağıda belirtilmiştir. Buna göre bu enstrümanlardan biri ya da birçoğunu kullanarak festivale başvurabilmek mümkün olacaktır.

A) DERİLİ VURMALI ÇALGILAR:

Tumba, Bongo, Timbal, Darbuka, Def,Bendir, Tabla, Trampet, Bateri, Timpani, Asma ve Koltuk Davulu ile diğer derili vurmalı çalgılar.

B) KLAVYELİ MELODİK VURMALI ÇALGILAR:

Silofon, Vibrafon, Marimba, Metalafon, Glockenspiel.

C) YUKARIDA YAZILI OLMAYAN DERİLİ, DERİSİZ, KLAVYELİ, AĞAÇ, EFEKTİF VB. TÜM VURMALI ÇALGILAR

Öğrenciler konserde kullanacakları vurmalı çalgıları yanlarında getireceklerdir.

10- Ülkemizin dört bir yanında eğitim gören öğrencilerimizin festival konserini izleyebilmeleri, birbirlerini tanımaları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nu ve Başkent Ankara’yı görmelerini sağlamak amacıyla 81 ildeki okullar izleyici olarak öğrenci getirebilecektir. Konsere izleyici getirmek isteyen okullar bilgilendirme yazısı ellerine geçtiği andan itibaren aşağıdaki telefon numarası ile irtibata geçebilirler.

11- Festivale başvuran okullar yukarıda yazılı olan kurallara uymayı kabul etmiş sayılırlar. 

Festival İletişim: Tel: 0536 451 57 40  

Etkinlik için gerekli bilgi ve belgelere aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü, Dinçer Özer ile 14. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali Düzenliyor.

KAYITLARIN YOLLANACAGI POSTA ADRESİ:

Dinçer Özer ile 14. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Talatpaşa Bulvarı No: 38 Ankara