Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali

Müzik Odaları

Müzik Odaları

Festivalimiz yola çıkarken önüne koyduğu hedeflerden biri de her okula bir vurmalı çalgılar odası oluşması hayali idi. 
Çünkü bu odalar okul yönetimi ve başta müzik öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerin desteğiyle, Vurmalı Çalgılar grupları oluşturmak için bir ilk adım olarak tasarlanmıştı.

Biliyoruz ki, oluşan gruplar ile öğrencilerde birlikte çalışma ve üretme yeteneklerini geliştirecek ve çocukların kendi emekleriyle başarı duygusunu tadacakları bir ortam oluşturacaktı. Yılsonuna kadar çalışılarak zamanlarını en doğru şekilde değerlendirecek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktı.

Bu hayalimiz birçok okulda gerçek oldu. Hedef bütün okullar.